Daily Archives 2017-09-17

Witamina przeciwkrwofoczna — K

To też nie jest jedna witamina, ale wiele związków o podobnych właściwościach, choć na ogół mówi się zwykle o dwóch. O witaminie Ki — odkrytej wcześniej, którą syntetyzują rośliny, i o K2 — odkrytej później, produkowanej przez drobnoustroje. Prawdę mówiąc, wszystko to było nie tak dawno. Pierwszy raz zwrócono uwagę, że jesł taka witamina w 1929 r. a w czystej postaci wyodrębniono ją w 1939 r. z liści lucerny. Witaminę K2 znaleziono w czystej postaci w… gnijących rybach, w 1940 r. Nazwa K pochodzi od nazwiska hematologa amerykańskiego Quicka, który ją odkrył.

czytaj dalej