Daily Archives 2017-09-13

ZIOŁA NA „PEŁNY BRZUCH” CZ. II

Niewidka ilość powietrza zostaje wchłonięta przez śluzówkę żołądka, reszta przez przewód pokarmowy przedostaje się głównie do okrężnicy, która jest najdłuższym odcinkiem jelita grubego. W okręż- nicy powstają również gazy z fermentacji bakteryjnej, przede wszystkim „wytwarzane” przez bakterie saprolityezne, które spełniają tam pożyteczne funkcje, np. biorą udział w produkcji niektórych witamin (kwas foliowy, witamina K, B12).

czytaj dalej